Điêu Thuyền Hiện Thế

Điêu Thuyền Hiện Thế

ĐIÊU THUYỀN HIỆN THẾ - LOẠN THẾ SẮP KHỞI

Tích lũy điểm danh – Rinh ngay Điêu Thuyền 5 sao

Tính năng này sẽ được mở vào ngày thứ 8 của Server và khi Chúa Công đạt Lv.40 sẽ mở ra tính năng này.

Thời gian sự kiện này kéo dài 30 ngày tính từ lúc mở tính năng.

 

 

- Mỗi ngày Chúa Công sẽ có 1 lần điểm danh miễn phí.

- Chúa Công có thể kiếm thêm lượt điểm danh khi đạt các mốc nạp tích lũy là 150k , 300k ( tối đa 2 lượt/ 1 ngày).

- Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, khi Chúa Công nạp tích lũy đạt mốc quy định sẽ được nhận ngay toàn bộ phần thưởng cửa Sự kiện Điêu Thuyền.

- Ngoài ra sau khi hoàn thành các mốc điểm danh , Chúa Công cũng sẽ nhận được 1 phần quà ngẫu nhiên từ nàng Bế Nguyệt - Điêu Thuyền.