Hệ thống rèn luyện

Hệ thống rèn luyện

Rèn Luyện bao gồm: Trích Tinh Tháp, Phó bản Ngày, Đấu Trường, Thành Cổ, Thí Luyện Ảo Cảnh, Quyết Đấu Đỉnh Cao, Cơ Quan Diễn Võ và Quần Hùng Nổi Dậy.

  1. Trích tinh tháp

 

 

 

 

  1. Phụ bản ngày

 

 

  1. Đấu trường

 

 

  1. Thành cổ

 

 

  1. Thí luyện ảo cảnh

 

 

  1. Quyết Đấu Đỉnh Cao

 

 

 

  1. Cơ Quan Diễn Võ

 

 

  1. Quần Hùng Nổi Dậy

 Chúc các Chúa Công chiến game vui vẻ. Mọi thắc mắc cần được hỗ trợ vui lòng liên hệ về Fanpage Vương Giả Thiên Ha - MiGame.