Linh Sủng

Linh Sủng

Linh Sủng có vai trò quan trọng trong hành trình vương giả của các Chúa Công, Linh Sủng có các kỹ năng có lợi ích rất lớn giúp cho các Chúa Công tăng thêm nhiều sức chiến đấu trong việc chiến đấu ở các phụ bản và PvP với người chơi khác.

Linh Sủng có thể được kích hoạt, nâng cấp, nâng sao, phi thăng Linh Sủng. Kích hoạt Linh Sủng cần Hình Linh Sủng của Linh Sủng tương ứng.

Linh Sủng có thể nhận được thông qua Sự Kiện, Shop Linh Sủng và hoạt động Thí Luyện Linh Sủng.

I. Giới thiệu Linh Sủng

- Có tổng cộng 7 loại Linh Sủng lần lượt là Độc Giác Thú, Cửu Vĩ Hồ, Phu Chư, Sương Lang, Chu Tước, Thanh Long, Thủy Kỳ Lân.

1. Độc Giác Thú

 

 

2. Cửu Vĩ Hồ

[Mị Hoặc]: Tốc độ hồi Nộ giảm 40%, đồng thời có 20% xác suất không thể di chuyển (Duy trì 2 hiệp).

 

 

3. Phu Chư

 

 

4. Sương Lang

[Đóng Băng]: Tốc độ giảm 10%, duy trì 1 hiệp.

 

 

4. Chu Tước:

 

 

5. Thanh Long

[Hộ Thuẫn Sấm Sét]: Trong thời gian Hộ Thuẫn, tăng 8% tốc độ, sát thương, tỷ lệ bạo kích (duy trì 1 hiệp).

 

 

6. Thủy Kỳ Lân

[Ẩm Ướt]: Giảm 10% Tốc độ hồi Nộ, Hiệu quả Trị Liệu, Tốc độ (Duy trì 1 hiệp).

 

II. Shop Linh Sủng

- Tại đây các Chúa Công có thể dùng Đá Ngự Sủng để mua các loại Hồn Linh Sủng để kích hoạt Linh Sủng và các loại đan exp để tăng Cấp cho Linh Sủng, cũng như các loại Hồn Linh Sủng để tăng sao cho Linh Sủng.

- Đá Ngự Sủng và Hồn Linh Sủng có thể thu thập được từ tính năng Thí Luyện Linh Sủng

- Chúa công có thể đến Shop Linh Sủng bằng cách ở Giao diện chính của game chọn Shop -> Chúa Công -> Linh Sủng hoặc Chúa Công -> Linh Sủng -> Tiệm.

 

 

III. Thí Luyện Linh Sủng

- Yêu cầu mở Lv 62.

- Đây là tính năng Rèn Luyện giúp cho các Chúa Công có thể khiêu chiến các phụ bản để thu thập Linh Sủng cũng như các nguyên liệu Đá Ngự Sủng, Hồn Linh Sủng, Linh Sủng Đan v.v.. để mua sắm ở Shop Linh Sủng.

 

 

- Thí Luyện Linh Sủng được chia làm 2 loại đó là Thí luyện Cá nhân   và Thí luyện Đội .

 

* Thí luyện Cá Nhân:  

 

 

- Chúa Công chỉ có thể sử dụng được 1 vị tướng duy nhất để khiêu chiến ở từng Trận và không được phép dùng “Bí Thuật”, “Linh Sủng”. Ở mỗi Trận sẽ có 10 đợt quái và được đánh theo thể thức Xa Luân Chiến.

+ Có nghĩa là vị Tướng của Chúa Công dùng để khiêu chiến sẽ phải đánh 10 Đợt quái liên tục không dừng, nếu thất bại giữa chừng sẽ phải khiêu chiến lại từ đầu. Mỗi khi thắng trận sẽ giữ nguyên HP, không được hồi phục ở trận tiếp theo, liên tục trong 10 trận.

Lưu ý: Ở tính năng này chỉ số từ trang bị và những hiệu ứng kỹ năng, duyên phận giúp tăng Nộ ở đầu trận sẽ không được áp dụng.

Ví dụ như Tướng Nộ 4*, Chúc Dung 1 Hỏa v.v..

 

 

- Khi các Chúa Công khiêu chiến, sẽ có 2 lần buff ở Đợt 4 và Đợt 7.

 

 

 

 

 

 

* Thí luyện Đội 

 

 

- Chúa Công có thể sử dụng được 1 team để khiêu chiến ở từng Trận và có thể sử dụng được “Bí Thuật”, “Linh Sủng”. Ở mỗi Trận sẽ có 30 đợt quái và được đánh theo thể thức Xa Luân Chiến

+ Có nghĩa là team của Chúa Công dùng để khiêu chiến sẽ phải đánh 30 Đợt quái liên tục không dừng, nếu thất bại giữa chừng sẽ phải khiêu chiến lại từ đầu. Mỗi khi thắng trận sẽ giữ nguyên HP, không được hồi phục ở trận tiếp theo, liên tục trong 30 trận.

Lưu ý:Ở tính năng này chỉ số từ trang bị và những hiệu ứng kỹ năng, duyên phận giúp tăng Nộ ở đầu trận sẽ không được áp dụng.

Ví dụ như Tướng Nộ 4*, Chúc Dung 1 Hỏa v.v..

 

 

- Khi các Chúa Công khiêu chiến, sẽ lần lượt nhận các lượt buff tự chọn, cứ 5 đợt sẽ được 1 lần buff tự chọn.

 

 

- Khiêu chiến Thành công qua 1 Trận sẽ nhận được phần thưởng ở các mốc của các Trận.

 

 

IV. Đồ Giám Linh Sủng