Tọa Kỵ

Tọa Kỵ

 

1. Giới thiệu về Tọa Kỵ

- Tọa Kỵ là tính năng không thể thiếu đối với mỗi vị tướng khi thuộc tính và kỹ năng cộng thêm từ Tọa Kỵ đem lại cho các vị tướng rất nhiều ưu điểm và lực chiến.

 

2. Loại Tọa kỵ

- Có tổng cộng 4 loại Tọa Kỵ và mỗi loại sẽ có bộ kỹ năng riêng:

+Tọa Kỵ - hệ Công:

 

 

+Tọa Kỵ - hệ Nộ

 

 

+Tọa Kỵ - hệ Phòng

 

 

+Tọa Kỵ - hệ Hỗ Trợ

 

 

3. Kích hoạt Tọa Kỵ

 

- Để có thể kích hoạt Tọa Kỵ cho vị tướng của mình thì Chúa Công cần phải sở hữu Châu Tiến Bậc Tọa Kỵ theo đúng Hệ của vị tướng đó.

+Ví dụ: Nếu Chúa Công muốn kích hoạt Tọa Kỵ cho Tướng hệ Công thì cần phải có Châu Tiến Bậc Tọa Kỵ - Công.

 

 

- Các Chúa Công có thể sỡ hữu item này thông qua Tiệm Tranh Bá của Tính năng Quần Hùng Trục Lộc, Gói quà Bonus, Shop Ưu Đãi, Sự Kiện v.v..

 

 

 

4. Tăng Cấp Tọa Kỵ

- Sau khi các Chúa Công đã kích hoạt được Tọa Kỵ cho vị Tướng của mình thì tiếp theo có thể bồi dưỡng tăng cấp cho Tọa kỵ.

 

 

- Để có thể tăng cấp cho tọa kỵ thì Chúa Công cần phải có đủ yêu cầu 4 loại Cỏ là Thiết Đằng Thảo, Tán Hàn Thảo, Cân Cốt Thảo, Thiên Chùy Thảo.

 

 

- Sau khi đã cho Tọa Kỵ ăn no thì Chúa Công có thể tăng cấp Tọa Kỵ của mình.

 

 

 

 

 

5. Kỹ năng Tọa Kỵ

- Mỗi loại Tọa Kỵ sẽ có tối đa 12 bậc, cứ 3 bậc sẽ mở khóa các kỹ năng của Tọa Kỵ ở bậc đó.

 

 

 

 

6. Thông tin Kỹ năng Tọa Kỵ

- Kỹ năng Tọa kỵ - hệ Công:

Bậc 3:

+ Xé Rách: Nếu điểm HP mục tiêu trên 50%, tăng 8% sát thương.

+ Trảm Kích: Nếu điểm HP mục tiêu dưới 50%, tăng 8% sát thương.

+ Tinh Thuẫn: Kỹ năng Nộ giảm 8% sát thương.

Bậc 6:

+ Đội Công Kiện: Bỏ qua 8% Phòng Ngự của mục tiêu hàng trước phe địch.

+ Hồng Hấp: Tăng 12% Hút HP của kỹ năng Nộ.

+ Đạo Bạo Quân: Khi HP bản thân trên 50%, tăng 15% Sát thương bạo kích.

Bậc 9:

+ Thú Nhân: Tấn công Thường bỏ qua 15% Phòng ngự của mục tiêu.

+ Tích Oán: Khi phe địch Tử vong 1 tướng, bản thân tăng 4% Sát thương.

+ Hằng Nộ: Chiến đấu Hiệp thứ 1, giảm hiệu quả miễn Nộ.

Bậc 12:

+ Nhẫn Sỹ: Tăng 20% tỉ lệ kháng bạo kỹ năng Nộ.

+ Bích Chướng: Trong 2 hiệp đầu, tăng 15% giảm sát thương kỹ năng Nộ.

+ Lăng Thần: Khi mục tiêu có debuff, tăng bản thân 8% Bạo kích.

 

- Kỹ năng Tọa kỵ - hệ Nộ:

Bậc 3:

+ Minh Ngộ: Khi dùng kỹ năng, tỉ lệ Bạo kích tăng 6%.

+ Trảm Kích: Nếu HP mục tiêu dưới 50%, tăng 8% sát thương.

+ Đánh Dấu Điểm Yếu: Tăng 12% Sát thương đối với tướng Phòng.

Bậc 6:

+ Tiểu Đao Vô Tình: Tăng 20% Sát thương tấn công thường.

+ Diệt Hồn: Nếu HP mục tiêu dưới 50%, tăng 12% bạo kích.

+ Khư Tà: Giảm 20% Sát thương Bí Thuật.

Bậc 9:

+ Tuyết Đối Chính Xác: Khi HP Bản thân trên 15%, tăng 15% chính xác.

+ Tư Thế Võ Thuật: Khi bản thân bị tấn công, nếu phe Công ở trạng thái dị thường, tăng 25% kháng bạo.

+ Hãn Dũng: Khi bản thân có buff, tăng 12% giảm sát thương.

Bậc 12:

+ Trị Dũ Hỏa Hoa: Bắt đầu từ hiệp 3, mỗi hiệp hồi 10% HP tối đa.

+ Xuyên Thích: Khi dùng kỹ năng Nộ, bỏ qua 8% phòng ngự mục tiêu.

+ Trái Tim Thích Khách: Khiến hàng sau phe địch nhân sát thương tăng 12%.

 

- Kỹ năng Tọa kỵ - hệ Phòng:

Bậc 3:

+ Tâm Cuồng Dã: Khi bản thân có trạng thái Debuff, miễn ST +8%.

+ Tâm Linh Lung: ST Kỹ năng Nộ +8%.

+ Bất Diệt: Khi lần đầu HP dưới 30%, hồi phục bản thân 8% HP tối đa.

Bậc 6:

+ Bụi Gai: Sau khi nhận kỹ năng Nộ, có 12% phản lại 50% ST nhận.

+ Huyết Dục Vọng: Tăng 30% Hút HP tấn công thường.

+ Kiên Nhẫn Bất Bại: Khi HP dưới 50%, tăng 15% giảm ST.

Bậc 9:

+ Tị Tà: Khi HP dưới 60%, tăng 30% giảm ST Bí thuật.

+ Quyền Hành Lợi Tệ: Khi tấn công mục tiêu có %HP cao hơn bản thân, tăng 30% bạo kích.

+ Vượng Thịnh: Khi bản thân có buff, tăng 15% kháng bạo.

Bậc 12:

+ Mãnh Xung: Bắt đầu từ hiệp 2, có 20% bỏ qua debuff.

+ U Ảnh: Tăng 12% né tấn công thường.

+ Thiên Tử Phục Tô: 2 hiệp đầu, hiệu quả trị liệu tăng 20%.

 

- Kỹ năng Tọa kỵ - hệ Hỗ Trợ:

Bậc 3:

+ Tinh Giới Ân Sủng: Nếu bản thân có buff bất kỳ, tăng 8% giảm ST.

+ Lớp Mạ Thạch Hóa: Giảm 8% ST nhận từ hàng sau phe địch.

+ Chùy Công Thành: Khiến hàng trước phe địch nhận ST +10%.

Bậc 6:

+ Cương Liệt: Khi HP Bản thân trên 20%, tăng 20% kháng bạo.

+ Hổ Uy: Khi phe ta có trên 4 tướng, tăng 12% ST.

+ Tán Tụng: Nếu HP mục tiêu dưới 50%, hiệu quả trị liệu tăng 12%.

Bậc 9:

+ Thi Bạo: Tăng 25% ST bạo kích của kỹ năng Nộ.

+ Đăng Thần: Bắt đầu từ hiệp 2, bỏ qua 15% phòng ngự.

+ Bách Độc Bất Xâm: Khi HP Bản thân dưới 70%, có 20% bỏ qua trạng thái debuff.

Bậc 12:

+ Thuần Dương: Trong 2 hiệp đầu, giảm 20% ST Bí Thuật.

+ Chiến Tranh Hộ Cương: Lần đầu dùng Kỹ năng Nộ, tăng 20% giảm ST, duy trì 1 hiệp.

+ Chúa Tể: Khi bản thân có ít nhất 2 buff, tăng 20% Bạo kích.